Betrouwbaar. Onafhankelijk. Nauwkeurig.

Contactformulier

Indien u een vraag wilt stellen of meer informatie over onze dienstverlening wilt ontvangen, kunt u middels onderstaand formulier contact opnemen.

Contactgegevens

Calcasa B.V.
Koornmarkt 41
2611 EB Delft
+31 (0)15 214 8834
Historie Koornmarkt 41

 


K.v.K. te Delft: 27.16.24.06
BTW nr: NL 8051.45.734.B01
IBAN NL47 INGB 0008 1232 15
BIC INGBNL2A

Veelgestelde vragen

Calcasa  beschikt over wellicht één van de zuiverste en meest uitgebreide woningdatabases van het land door gedurende vele jaren betrouwbare informatie te verzamelen over woningprijzen, woningkenmerken en woonomgevingen. De woningwaardebepaling en de woningprijsindexen zijn gebaseerd op de gegevens uit deze database. Het rekenmodel maakt gebruik van geavanceerde statistische methoden en technieken die er op gericht zijn om de informatie uit de database optimaal te benutten.

Het Calcasa woningtaxatiemodel maakt gebruik van verschillende geavanceerde statistische methoden en technieken (zoals Machine Learning en AI). Het model analyseert locatie- en woningkenmerken en vergelijkbare verkopen om de waarde van een woning te bepalen. Voor iedere waardebepaling bepaalt het model ten minste de 25 meest vergelijkbare referentieverkopen.

Alle woningen verschillen in principe van elkaar in woning- en locatiekenmerken. Voor deze verschillen corrigeert het model de prijzen van de geselecteerde referentiewoningen. De prijzen van de referentiewoningen worden vervolgens geïndexeerd naar de datum van vandaag. Dat gebeurt met behulp van de meest toepasselijke woningprijsindex. Calcasa bepaalt de benodigde correctiefactoren en woningprijsindexen op basis van alle verkopen in Nederland sinds 1993 en de totale Nederlandse woningvoorraad.

Een Calcasa taxatie die u op onze website kunt aanvragen is geschikt voor bestaande eengezins-koopwoningen en koopappartementen, voor eigen bewoning. Voor de waardering van verhuurde woningen kunt u contact met ons opnemen. Calcasa waardebepalingen zijn niet geschikt voor:

 • Net opgeleverde nieuwbouwwoningen
 • Boerderijen
 • Bungalows
 • Recreatiewoningen
 • Woonwagens en woonboten
 • Woningen met winkel of kantoor
 • Verzorgingsflats en aangepaste woningen
 • HAT-eenheden
 • Commercieel vastgoed
 • Rijksmonumenten

Als een akte bij de notaris is ondertekend, wordt deze door de notaris ter inschrijving naar het Kadaster gestuurd. De verkoopprijs is bekend zodra de akte is ingeschreven bij het Kadaster. Het koopsomoverzicht wordt maandelijks bijgewerkt met de verkoopprijzen van woningen en appartementen die verkocht zijn aan particulieren. Rond de 20e van de kalendermaand zijn de gegevens van de maand ervoor beschikbaar bij het Kadaster. Zodra de cijfers bij het Kadaster beschikbaar zijn; verwerkt Calcasa deze gegevens binnen een of twee dagen en zijn deze online te raadplegen. Het is dus mogelijk dat een recente verkoopprijs nog niet beschikbaar is als referentiewoning.

In een aantal gevallen is de verkoopprijs niet bekend. Wanneer dat het geval is, leest u in het antwoord op de vraag wanneer is de verkoopprijs niet bekend?

De verkoopprijs is niet bekend als:

 • er geen postcode en huisnummer in de akte staan (dat kan zo zijn bij een appartement of een recreatiewoning)
 • het gaat om een voormalige huurwoning
 • een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht, ook wanneer hier later op gebouwd is
 • een perceel na de overdracht gesplitst is; het is dan niet meer duidelijk welk bedrag voor welk deel is betaald
 • de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis
 • de aankoopprijs lager is dan € 5.000,- of hoger dan € 5 miljoen

In principe repliceert het model een taxateur: een woning wordt gewaardeerd op basis van vergelijkbare verkopen in de buurt. Voor een nauwkeurige berekening maakt het waarderingsmodel gebruik van 25 woningtransacties in het verleden. Hoe meer transacties van goed vergelijkbare woningen hebben plaatsgevonden, hoe nauwkeuriger de waarde-indicatie zal zijn.

Omdat het rekenmodel zich baseert op referentiewoningen in de straat en in de buurt, is het van belang dat de woning vergelijkbaar is met andere woningen in de omgeving. Gaat het om een incourante woning of om een woning met een sterk afwijkende staat van onderhoud of bijzondere ligging, dan zal de berekening minder nauwkeurig zijn. Dat geldt in zulke gevallen overigens ook voor een fysieke taxatie door een taxateur.